22 de març, dia mundial de l’aigua. Aigua per a la pau, aigua per a la vida.

La població palestina de Gaza i Cisjordània té vulnerat greument el dret humà a l’aigua.

El transvasament Xúquer-Vinalopó hipoteca el futur del Xúquer i de l’Albufera

El lema del Dia Mundial de l’Aigua 2024 és “Aigua per a la pau”. Quan cooperem en matèria d’aigua, creem un efecte en cascada positiu, promovent l’harmonia, generant prosperitat i fomentant la resiliència davant dels desafiaments comuns.

Hem d’actuar sobre la base que l’aigua no és només un recurs que s’aprofita i que es competeix: és un dret humà, intrínsec a tots els aspectes de la vida.

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, cal que tots ens unim al voltant de l’aigua i l’utilitzem a favor de la pau, assentant les bases per a un futur més estable i pròsper.

La població palestina pateix una vulneració constant del dret humà a l’aigua

Hem de denunciar l’apartheid hídric que Israel està cometent a Gaza en paral·lel als bombardejos i als milers d’assassinats.

La població palestina pateix una vulneració constant del dret humà a l’aigua per part de l’Estat ocupant d’Israel. Es vulnera el “principi de no discriminació” en donar-li un tracte preferent a la població israeliana. Des de l’ocupació del 1967, les autoritats israelianes han negat als palestins l’accés a l’aigua a través d’estrictes polítiques de control.

Ja abans del 7 d’octubre, la majoria dels habitants depenia de l’aqüífer costaner, molt contaminat. La seguretat hídrica a Gaza estava condicionada per la importació de combustible per a la depuració i distribució. Després del 7 d’octubre, l’impacte encara és més devastador. Els danys a les infraestructures plantegen riscos aguts i crònics a la salut pública. Les persones estan consumint aigua no tractada per desesperació i moltes dones es veuen obligades a prioritzar l’alimentació dels fills a costa de les necessitats nutricionals pròpies.

Gaza experimenta una greu emergència hídrica per aquesta situació. La set i la gana són extremes. Ja són 27 els casos reportats de morts per desnutrició i deshidratació, dels quals 23 són nens. El pla és clar: fer insostenible la vida dels palestins.

S’està usant l’aigua com a arma contra la societat civil. Tallar l’aigua és un delicte de lesa humanitat, és un extermini.

A la nostra casa, el transvasament Xúquer-Vinalopó hipoteca el futur del Xúquer i de l’Albufera.

Des de Xúquer viu veiem amb molta preocupació el conveni per a subministrar aigua del Xúquer al Vinalopó, acordat recentment entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Acuamed i la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó. Aquest conveni estableix un “compromís de subministrament mínim” de 278 Hm3 d’aigua del Xúquer transvasada al Vinalopó en 10 anys. Això contradiu el plantejament amb què es va autoritzar la construcció del transvasament Xúquer-Vinalopó, que ha de funcionar d’acord amb la planificació hidrològica: sols es podran transvasar cabals  “sobrants” del Xúquer, una vegada s’hagen garantit les necessitats ambientals, d’abastiment a la població, al reg i a la resta d’usos en la conca cedent, la del Xúquer.

Resulta completament incongruent que mentre que en novembre i desembre li ha faltat aigua a l’Albufera o el riu circula amb un escassíssim cabal a Sumacàrcer o a l’assut de Fortaleny, s’ha continuat bombejant aigua cap al Vinalopó des de l’assut de la Marquesa. Aquest transvasament ha de condicionar-se al bon estat de l’Albufera i el Xúquer. No es poden signar convenis a 10 anys per transvasar 278 hm3 del riu sense hipotecar el futur de les nostres masses d’aigua.

La crisi climàtica, amb una reducció de les precipitacions i unes previsions negatives per al futur més imminent, ens  indica que hem de ser extremadament prudents en l’ús dels nostres recursos hídrics, per tal de preservar  l’Albaida, el Xúquer i l’Albufera, i també per a garantir els regadius històrics i l’aigua de boca.

Des de la ciutadania i les organitzacions ambientals i socials hem d’estar més atents que mai als pròxim moviments en matèria d’aigua, per defensar el futur dels nostres recursos, dels nostres rius, aqüífers i zones humides.

El Dia Mundial de l’Aigua és una oportunitat única per unir-nos per la pau, a favor del dret humà a l’aigua i accelerar junts els avanços que són imprescindibles.

 

Foto seleccionada en el III Concurs de Fotografia de Xúquer Viu. Autor: Fermín García Pons. Títol: Tots al riu.