Polèmica per l’exempció d’Avaluació Ambiental dels projectes de modernització de regadius. Un nou pas enrere amb la protecció ambiental del Xúquer i de l’Albufera.

El govern d’Espanya està justificant les exempcions en les obres de modernització del regadiu per evitar la pèrdua de fons europeus, però aquesta mesura va contra la llei i evita una tramitació ambiental obligatòria que garanteix l’adequada protecció del medi ambient.

Primer que res, cal recordar que la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental estableix clarament l’obligació de sotmetre a avaluació ambiental tots els projectes que poden tindre efectes significatius sobre el medi ambient. Malgrat tot, el govern està ignorant aquesta obligació per accelerar l’obtenció de fons europeus. A més, a l’excloure determinats projectes d’aquesta avaluació, està minvant els principis fonamentals de protecció ambiental i sostenibilitat, a més del principi de precaució.

La simplificació dels procediments d’avaluació ambiental no garanteixen una protecció adequada del medi ambient. Al contrari, pot conduir a una anàlisi ambiental superficial dels impactes que qualsevol activitat pot generar, i no es tenen en compte altres alternatives més sostenibles a la proposada, a més de no comptar amb la participació pública en la presa de decisions d’aquests projectes.

Des de fa temps, diverses organitzacions ecologistes, venim exigint que es sotmeta a avaluació ambiental ordinària, i no simplificada, la modernització del conjunt de tots els sectors de la Reial Sèquia del Xúquer (RSX), unes 15.000 ha. Fins ara, s’han presentat de forma fraccionada actuacions sobre aquests 47 sectors i s’ha anat ometent l’avaluació dels impactes sinèrgics acumulatius sobre la flora, la fauna, la biodiversitat i l’aigua, especialment relacionats amb els espais protegits de la Xarxa Natura 2000, com són el riu Xúquer, el riu Verd, o l’Albufera. Per això, demanem que s’avaluen els possibles impactes del conjunt de les actuacions, i igualment, sol·licitem que l’avaluació ambiental siga completa i realitzada prèviament a l’execució de les obres. S’ha d’estimar no solament la disminució de cabals, per mitjà dels retorns de reg, que deixaran d’arribar l’Albufera i al riu Xúquer, sinó altres impactes sobre el sòl, la biodiversitat, el canvi climàtic, la recarrega d’aqüífers, la intrusió salina, etc.    

La resposta a aquestes peticions ha sigut la completa exempció de tramitació ambiental en aplicació d’un recent protocol acordat pel consell de ministres. Un nou i important pas enrere en la tramitació ambiental, que afecta de manera greu l’Albufera, el Xúquer i els aqüífers. De moment, ja són 6 els sectors exclosos de la tramitació ambiental, els més propers al Parc Natural de l’Albufera, amb un total d’unes 1.500 ha. Es tracta dels sectors 42, 43 i 44 d’una banda i 25, 29 i 41 d’altra, que se sumen a altres 17 sectors que diverses resolucions ministerials ja havien acordar de “no sotmetre al procediment d’avaluació ambiental”-

D’aquesta forma es substitueix el procés d’avaluació ambiental per un conjunt de documents que deixen fora, principalment, la transparència i la participació pública, a canvi d’accelerar l’execució dels treballs.

En compte de buscar subterfugis que permeten eludir les avaluacions ambientals, el govern hauria de comprometre’s a realitzar avaluacions més rigoroses, que garanteixen l’adequada protecció del medi receptor. Els fons europeus destinats al “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència” haurien d’utilitzar-se de forma més responsable, generar vertadera sostenibilitat, en línea amb els objectius marcats inicialment de protecció ambiental i lluita contra el canvi climàtic.

Encara que s’argumenta que les modernitzacions de regadiu contribueixen a la conservació dels recursos hídrics i a la protecció de la biodiversitat i els ecosistemes, el model que hi ha darrere i les grans agrupacions de regants que impulsen aquests projectes, representen una agricultura que continua utilitzant més aigua que els recursos disponibles (ja buscarem aigua d’altres conques si cal!) i amb una alt ús de  productes fitosanitaris.

L’Albufera ens ha donat un avís per la manca de cabals aquests mesos passats. Esperem que decisions como les que estem denunciant no ens facen penedir-nos després, en un futur. Des de les organitzacions ambientals, com Acció Ecologista – Agró i Xúquer Viu, continuarem treballant per a protegir i recuperar els nostres ecosistemes aquàtics, malgrat tots els entrebancs que trobem.