Lamentable situació en el tram final del Xúquer. Pràcticament sec.

A la preocupant situació de l’Albufera, cal afegir l’escàs cabal que circula en els últims 10 km de riu, com es pot vore en les fotografies de l’Assut de Fortaleny o Cullera, en el que l’aigua no circula per dalt de l’assut i la poca que passa és per baix del mateix.

En els últims 4 km del riu, a partir de l’Assut de la Marquesa, el cabal circulant, segons els aforaments de la Confederació els últims 3 dies, es inferior a 1 m3/segon. Havent circulant només 980 litres per segon el 10 de desembre, 750 litres l’11 de desembre i 860 litres ahir ,12 de desembre. Quantitats ínfimes per a un riu com el Xúquer, que és el segon del Mediterrani espanyol i el més important dels valencians i valencianes.

Malgrat la situació de falta de cabal de l’Albufera durant tot el mes de novembre i el que porten de desembre, amb nivells molt baixos respecte al nivell del mar i la falta de cabal del Xúquer en el seu tram final, que es troba en mínims, s’ha continuant transvasant aigua cap al Vinalopó des de la Marquesa, que disposa una autorització per bombejar aigua les 24 hores del dia (que en principi eren 8 però a sol·licitud dels interessats es va ampliar a 24).

Al Vinalopó es pot bombejar diàriament 1 m3/segon, el doble del cabal ecològic que li assignaren al riu a partir de l’Assut de la Marquesa, els últims 4 km de riu.

És urgent solucionar el problema de l’Albufera i la situació del Xúquer, aplicant entre altres les següent mesures:

  • Declarar sobreexplotat l’aqüífer de la Manxa Oriental a causa de les extraccions abusives que es venen practicant des dels anys 80 i que han espoliat el riu.
  • Enviar aigua a l’Albufera directament des de Tous fins que es solucione la falta d’aigua i augment el seu nivell respecte al mar.
  • Convocar de manera extraordinària a la Junta Rectora del Parc de l’Albufera per a estudiar els problemes i possibles solucions per recuperar els nivells de l’Albufera ara i en el futur.
  • Augmentar el cabal ecològic del Xúquer, especialment en el seu tram final.
  • Realitzar una avaluació global de la modernització dels regadius per conèixer realment la quantitat d’aigua que deixa d’anar al Xúquer, a l’Albufera i als aqüífers.
  • Les transferències d’aigua del Xúquer al Vinalopó han de realitzar-se quan hi hagen sobrants demostrats del riu, una vegada garantides les necessitats ecològiques dels ecosistemes del riu i l’Albufera i les necessitats dels regadius històrics de la Ribera.
  • Deixar sense efecte el conveni a 10 anys entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Acuamed i la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, pel qual es garanteix el transvasament d’un mínim de 278 hm3, sense tindre en compte si hi haurà disponibilitat d’aigua sobrant, ni si el Xúquer i l’Albufera haurà recuperat un bon estat ecològic.