Xúquer Viu afirma que no hi ha aigua per a transvasar a Alacant.

El conveni per enviar un mínim de 278 hm2 en 10 anys és una irresponsabilitat que va en contra de qualsevol lògica en una situació de reducció de les precipitacions.

És un acord polític que té com a finalitat acontentar les demanes insostenibles de la Junta d’Usuaris del Vinalopó i subvencionar el preu de l’aigua transvasada.

Xúquer Viu es planteja acudir a Europa i als tribunals davant el conveni aprovat.

Ahir es va firmar a la localitat alacantina d’Asp el conveni per a 10 anys entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Junta d’Usuaris del Vinalopó pel que es transvasaran 278 hm3 d’aigua del Xúquer cap al Vinalopó.

Des de Xúquer Viu ho considerem molt greu, ja que el Xúquer, el principal riu dels valencians i les valencianes, és un riu sobreexplotat al que no li sobra aigua. Encara que des de la Confederació s’afanyen en repetir que sols s’enviaran aigües sobrants, la veritat és que el conveni no ho contempla, més bé al contrari, els 278 hm3 són un compromís de subministrament mínim, necessari per a que isquen els comptes.

Malgrat que el transvasament es fa amb l’argument de contribuir a la recuperació dels aqüífers sobreexplotats del Vinalopó, cal dir que el Tribunal Superior de Justícia (TSJ), ha anul·lat la declaració de sobreexplotació de 6 aqüífers del Vinalopó, que va acordar la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) el 22 de setembre de 2020 i, per tant, han quedat sense efecte els programes d’actuació del 25 de maig de 2022 per a la recuperació d’eixes masses d’aigua. Malgrat que la Confederació ha recorregut la sentència del TSJ, aquesta dóna la raó a la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó i deixa sense efecte l’acord de declaració d’aqüífers en risc.

Resulta completament incongruent que la Junta d’Usuaris del Vinalopó, recórrega la declaració de sobreexplotació dels aqüífers per considerar-la innecessària, argumentant que hi ha una tendència a la millora quantitativa dels aqüífers, i la Justícia els hi done la raó; i, al mateix temps, s’hagen transvasat del Xúquer 20 hm3/any tant en 2022 com en 2023.

El transvasament Xúquer-Vinalopó és un transvasament d’aigües sobrants que, per definició, no poden ser prefixats en termes de volums mínims en un conveni a 10 anys, sinó que han d’establir-se, com ha ocorregut fins ara, any a any, depenent de la situació del riu, del règim de pluges de cada any hidrològic, de la evolució de les temperatures (i l’evapotranspiració) i dels usos existents en la conca del Xúquer.

Establir en un conveni unes quantitats determinades, trenca amb aquest principi de transvasament “a sobrants”, despertant unes expectatives entre els usuaris de la conca receptora, que en cas de que no es pogueren complir generaria conflictes, com passa amb el Tajo-Segura. De fet, en el conveni no apareix cap clàusula que explique que passarà si no hi ha aigua per a transvasar per situació de sequera o de falta d’aigua.

Per oposar-nos a aquest conveni que vol perpetuar l’espoli del Xúquer i defensar la recuperació del nostre riu i de l’Albufera Xúquer Viu ha convocat, com un primer acte, una concentració al Pont de Ferro d’Alzira per al proper dissabte 21 d’octubre a les 12:00 amb el lema “Al Xúquer no li sobra aigua!”.