Lamentable situació del Xúquer aigües avall de l’assut de Fortaleny

Fa alguns dies, des de Xúquer Viu, estem observant amb preocupació l’aspecte que presenta el Xúquer aigües avall de l’assut de Fortaleny o Cullera, a 15 quilòmetres de la desembocadura. 

Una costra cobreix la superfície de les aigües estancades del riu. Aquesta costra, que ací es denomina “llepó”, és una capa verda que formen algunes plantes en la superfície de les aigües estancades. 

 

       

Hui hem observat que les carpes que hi ha en la zona ixen a la superfície boquejant, denotant una possible falta d’oxigen. 

Aquesta situació es dóna motivada per l’escàs cabal que circula per damunt de l’assut de Fortaleny, com es pot comprovar, en tot cas inferior al que s’assenyala en el Pla Hidrològic vigent, que hauria de ser, en juny, de 1’70 m3/segon. En tot cas, aquest cabal és completament insuficient per a un riu com el Xúquer, ja que representa només entre un 3% i un 5% del cabal en règim natural que circula pel riu.  

La Confederació ens contesta, de manera recurrent, que també circula aigua per baix de l’assut. Des de Xúquer Viu afirmem que no es pot validar com a cabal ecològic el que es filtra baix de l’assut, ja que ni es pot comptabilitzar, ni compleix les condicions de connectivitat dels rius, necessària per garantir el pas dels peixos d’una a altra part de l’assut. Cal recordar que el caudalímetre d’aquest punt es troba des de fa anys sense funcionar, per la qual cosa, és impossible saber, ni la Confederació, ni Xúquer Viu, el cabal que realment circula per aquest tram. 

Des de Xúquer Viu hem comunicat, aquest matí, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, aquests fets, demanant la seua ràpida actuació.