Aprofitant el dia mundial del medi ambient, Xúquer Viu reclama la plena recuperació del Xúquer i l’Albufera.

Menys especulació i negoci amb l’aigua que és de totes i de tots. Els transvasaments no són la solució.

👉 Continua la sobreexplotació del Xúquer, el principal riu de les valencianes i els valencians, en mig de nous transvasaments al Vinalopó i de les extraccions sense fre de l’aqüífer de la Manxa Oriental que deixen exhaust el nostre riu. La modernització de regadius és una nova amenaça al no compensar al Xúquer i a l’Albufera per l’aigua que deixara d’arribar.

👉 Xúquer Viu vol mostrar, aquest 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, la seua preocupació per l’estancament en la millora dels nostres rius, aqüífers i zones humides, com l’Albufera, com s’ha demostrat en el Pla Hidrològic recentment aprovat i que no servirà per acomplir la Directiva Marc de l’Aigua, que fixa el 2027 com l’any en el que hauria d’assolir-se el seu bon estat.

👉 La persistència de la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, els insuficients cabals ambientals, el transvasament al Vinalopó o la precarietat de l’Albufera deixen al Xúquer en una situació de deteriorament progressiu. De la mateixa manera, la falta de garanties de que es compense adequadament la pèrdua de cabals per la modernització de regadius, així com l’absència d’una avaluació global, són altres amenaces importants.

👉 La falta d’avanços substancials suposa una amenaça per al futur del Xúquer i de l’Albufera. S’ha cedit als interessos privatius, com els de la Manxa Oriental i els del Vinalopó, en detriment dels nostres recursos. Els escassos aspectes positius aconseguits respecte a l’anterior pla són clarament insuficients, en un context de canvi climàtic que afectarà notablement als recursos hídrics, i que no van a servir per frenar el deteriorament de les nostres masses d’aigua.

💦 El Dia Mundial de l’Aigua és una oportunitat única per unir-nos a favor de l’aigua i accelerar junts els avanços que són imprescindibles.