El nou pla hidrològic del Xúquer no servirà per evitar el deteriorament progressiu del nostre riu

Xúquer Viu lamenta que tota l’atenció institucional i mediàtica s’ha destinat al Tajo-Segura mentre que la sobreexplotació del Xúquer ha quedat en l’oblit

 

La persistència de la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, els insuficients cabals ambientals, el transvasament al Vinalopó o la perpetuació de la precarietat de l’Albufera deixen al Xúquer en una situació de deteriorament progressiu

El Consell de Ministres d’ahir va aprovar, junt a la resta de plans hidrològics, el de la demarcació del Xúquer. A falta de conèixer si ha hagut alguna modificació respecte al que va aprovar el Consell Nacional de l’Aigua, que no és probable, el nou Pla no servirà per aconseguir els objectius ambientals i la degradació de les nostres masses d’aigua persistirà i s’aguditzarà en el futur, com a conseqüència del canvi climàtic.

Des de Xúquer Viu lamentem que mentre tota l’atenció i pressió institucional i mediàtica de les últimes setmanes s’ha destinat al manteniment del Tajo-Segura, la Generalitat Valenciana ha oblidat completament la situació de sobreexplotació del principal riu dels valencians, el Xúquer, i les seues masses associades com l’Albufera.

La falta d’avanços substancials suposa una amenaça per al futur del Xúquer i de l’Albufera. S’ha cedit als interessos privatius, com els de la Manxa Oriental i del Vinalopó, en detriment dels nostres recursos. Si l’objectiu principal era donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, que fixa el 2027 com la última oportunitat d’assolir el bon estat dels nostres rius, aqüífers i zones humides, aquest Pla, tal i com ha eixit, no complirà aquest important objectiu.

Els escassos aspectes positius aconseguits respecte a l’anterior pla són clarament insuficients, en un context de canvi climàtic que afectarà notablement als recursos hídrics, i no va a servir per frenar el deteriorament de les nostres masses d’aigua. Aspectes fonamentals no s’han resolt de manera satisfactòria i no solucionarà la situació precària en la que ens trobem.

El Pla Hidrològic no resol sinó que agreuja la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, que és la principal responsable del declivi del Xúquer en les últimes dècades. En lloc de declarar l’aqüífer com a sobreexplotat, limitant les extraccions i posant en marxa un pla per a la seua recuperació, la Confederació ha optat per mantindre i ampliar les assignacions que superen la recàrrega natural i establint noves reserves insostenibles per al regadiu.

Els cabals ecològics per al Xúquer i altres rius són insuficients, incomplint la metodologia establerta i la pròpia Instrucció de Planificació Hidrològica. Les modificacions proposades no arriben a compensar la pèrdua de cabals per la modernització de regadius. Especialment preocupant és la situació del cabal en els trams d’Antella, Sueca, Cullera i la desembocadura. Arribant a ser de tan sols 0’5 m3/segon en els últims 4 km de riu, l’1% del que porta el riu en règim natural.

L’anunci d’un conveni per a 10 anys per a transvasar 278’2 hm3 del Xúquer al Vinalopó hipoteca el futur del riu i de l’Albufera. La recuperació dels aqüífers sobreexplotats del Vinalopó es faria a costa d’augmentar la sobreexplotació del Xúquer. El propi Pla reconeix la gravetat de la situació futura, a l’establir un dèficit de 250 hm3, que eleva fins 300 hm3 com a conseqüència del canvi climàtic, degut a la forta disminució de recursos. L’actual situació de sobreexplotació fa del tot impossible atendre cap altra demanda sense posar en greu risc les nostres masses d’aigua.

No es garanteixen els cabals ambientals per a l’Albufera. L’assignació de cabals per al Parc Natural de l’Albufera és insuficient i no hi ha una aportació directa d’aigua del Xúquer, sense estar condicionada a la modernització de regadius, com s’havia demanat. Dels 210 hm3 assignats, com a cabal ecològic, només es justifica la procedència de 15 hm3, quedant altres 45 hm3 sense garanties clares. Els avanços respecte a l’anterior pla són insuficients per evitar el seu deteriorament futur.

No hi ha garanties de que es compense adequadament la pèrdua de cabals per la modernització de regadius. La modernització suposa una reducció molt significativa sobre els retorns i les aportacions subterrànies que per infiltració reben l’Albufera i el Xúquer, espais que formen part de la Xarxa Natura 2000. S’hauria de conèixer de quina manera es modificarà l’equilibri actual al llac, al riu, als aqüífers i a les eixides al mar. No s’ha realitzat una avaluació global sobre els impactes de la modernització en el seu conjunt, el que hauria d’haver sigut imprescindible.