El lobby de l’aigua d’Alacant insaciable. Al Xúquer no li sobra aigua.

Volen una concessió d’aigua al Vinalopó fins 2031 i no tancar els pous sobreexplotats.

Suposaria una vulneració de les condicions fixades per la Unió Europea per al Xúquer-Vinalopó.

Xúquer Viu considera que cal condicionar qualsevol transvasament del Xúquer cap al Vinalopó a la recuperació del bon estat del riu Xúquer i de l’Albufera.

Cal recordar a la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, l’Alacantí i Marina, però també a la Generalitat Valenciana i al Govern d’Espanya, que el transvasament del Xúquer al Vinalopó és a sobrants i no es pot fixar una quantitat periòdica a transvasar com es pretén.

No hem de deixar-nos portar per les extraordinàries i inèdites pluges dels últims mesos, que, encara que significatives, són puntuals. La realitat és que el Xúquer és un riu exsangüe, completament esgotat, al que li han pegat tants mossos en els últims anys, per dalt i per baix, que cada vegada es troba més sobreexplotat, sense que les administracions facen el suficient per impedir-ho.

Per això ens preocupa la demanda continua d’aigua del Xúquer cap altres rius com si el riu tinguera cabals sobrants abundants. Què passarà quan vinguen les vaques flaques i no es puguen ni atendre les necessitats del regadiu actual del Xúquer? No estarem generant tensions socials quan es reclame aigua que no podrà anar per la situació del riu? Perquè sabem que aquesta situació extraordinària difícilment es tornarà a repetir, si no tot el contrari.

L’actual situació de sobreexplotació del Xúquer i els seus sistemes associats, com l’Albufera, fan impossible qualsevol transferència periòdica d’aigua a altres conques sense posar en perill la seua pròpia supervivència. Cal tenir en compte que tant el riu Xúquer com l’Albufera estan lluny d’assolir el bon estat ecològic, i és molt improbable que aquest bon estat s’aconseguisca per al 2027, com indica la Directiva Marc de l’Aigua. La prioritat actual, per tant, ha de ser recuperar aquests ecosistemes que formen part de la Xarxa Natura 2000.

A més cal recordar que la finalitat del transvasament és pal·liar la sobreexplotació dels aqüífers del Vinalopó i per tant implica el tancament de pous. No es pot pretendre continuar utilitzant els aqüífers i al mateix temps rebre aigua del Xúquer.

Aquestes foren les condicions fixades per la Unió Europea, que va finançar, amb 120 milions d’euros les obres del transvasament. L’incompliment de les mateixes podrien suposar l’obertura d’un expedient i reclamar la devolució dels diners europeus. Xúquer Viu estarà atent a qualsevol incompliment que es puga produir.

Per altra part cal recordar que al Xúquer no li sobra aigua:

– És de tot punt inacceptable que el cabal ambiental dels 4 últims km del riu, a partir del punt dels transvasament a l’assut de la Marquesa, siga completament ridícul i insuficient per al riu més important dels valencians i valencianes. Tan sols 0‘5 m3/segon, un 1% del que porta el riu en règim natural. Es a dir que la quantitat que enguany es transvasarà al Vinalopó serà superior al cabal ecològic del riu en l’estuari.

– No es garanteixen els cabals ambientals per a l’Albufera. L’assignació de cabals per al Parc Natural de l’Albufera és insuficient i no hi ha, clarament, una aportació directa d’aigua del Xúquer, sense estar condicionada a la modernització de regadius. Dels 210 hm3 assignats, com a cabal ecològic, només es justifica la procedència de 15 hm3, quedant altres 45 hm3 sense garanties clares, 25 d’ells pendents de la modernització de regadius, o siga aigua de paper.

Per últim, l’article 25 de la Normativa del futur Pla Hidrològic diu que el sistema Xúquer mostra un dèficit, per atendre els drets d’aigua existents, de 250 hm3/any, molt superior als 60 hm3/any de dèficit del sistema Vinalopó-Alacantí. El mateix Pla Hidrològic reconeix la gravetat de la situació futura: “Finalment, la forta disminució de recursos que es preveu al sistema Xúquer com a conseqüència del canvi climàtic, suposarà l’aparició d’un important dèficit de més de 300 hm3/any en el sistema.” Per tots aquests motius Xúquer Viu considera que qualsevol transvasament al Vinalopó ha de condicionar-se a la recuperació del bon estat ecològic del Xúquer i de l’Albufera, ja que no hauríem de posar en perill unes zones a costa de recuperar-ne d’altres.