Les organitzacions ambientals alerten que la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental és el principal problema de la Demarcació del Xúquer