Transvasament de 4’7 hm3 del Xúquer cap al Vinalopó inacceptable

Xúquer Viu considera inacceptable el transvasament de 4’7 hm3 del Xúquer cap al Vinalopó mentre el riu Albaida continua sense recuperar la connectivitat amb el Xúquer

Cap dels 8 trams del Xúquer entre Tous i Cullera arriben a un estat ecològic moderat

La noticia d’un nou transvasament de 4’7 hm3 cap al Vinalopó d’aigua del Xúquer a través de l’Assut de la Marquesa ha sorprés a Xúquer Viu, que des de principis del mes de juliol espera el compliment del cabal ecològic en l’últim tram de l’Albaida.

Va ser el 3 de juliol quan es va tindre constància de que en un bon tram del riu Albaida no circulava aigua i el seu llit es trobava completament sec, localitzant-se alguns peixos morts com a conseqüència de la manca de cabal. Durant aquest mes el riu s’ha mantingut completament sec en bona part del seu curs baix, aproximadament entre 3 i 4 quilòmetres, sense connectar amb el Xúquer, del qual és afluent, amb les conseqüències negatives per a la biodiversitat de peixos, aus, rèptils i amfibis.

Cal assenyalar que el riu Albaida en aquest tram, de 9’5 km, té un cabal mínim de 200 litres per segon, un cabal molt reduït però que s’està incomplint clarament, en una part important del tram. La proposta de la Confederació per al pròxim Pla Hidrològic és reduir a 180 litres per segon el cabal ecològic.

Xúquer Viu, en les seues al·legacions a l’Esquema de Temes Importants del futur Pla, va demanar que es condicione qualsevol transvasament del Xúquer cap al Vinalopó a la recuperació del bon estat del riu Xúquer i de l’Albufera, ja que aquestes masses d’aigua estan lluny d’assolir el bon estat ecològic com obliga la Directiva Marc de l’Aigua. No hauríem de posar en perill unes zones a costa de recuperar altres.

Cal indicar que dels 8 trams del baix Xúquer, entre Tous i la desembocadura, 6 d’ells es troben en mal estat ecològic, i altres dos en estat deficient. Cap dels trams arriba al bon estat. La Confederació qualifica l’estat de les masses d’aigua com “muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo”.

Encara que la nota del Ministeri assegura que el transvasament d’aigües superficials del Xúquer cap al Vinalopó serà respectuós amb el cabal ecològic del riu i dels seus ecosistemes associats, Xúquer Viu recorda que el Xúquer és un riu sobreexplotat al que no li sobra aigua.

De fet, en el últim tram del Xúquer entre l’Assut de la Marquesa i la desembocadura, el cabal ecològic actual és de 0’50 m3/segon, tan sols un 1’03% del cabal natural que porta el riu. O siga tan sols 1 de cada 100 litres que porta el riu suposa el cabal ecològic. Aquesta situació de precarietat es dona en els últims 20 km, a partir de l’Assut de Sueca, en els quals el cabal mínim és inferior al 5% del que porta el Xúquer en règim natural.

Tot allò ressenyat anteriorment reafirma a Xúquer Viu en el seu rebuig a qualsevol transvasament del Xúquer cap al Vinalopó mentre tant el Xúquer com l’Albufera no recuperen el seu bon estat, recuperació per a la qual és imprescindible l’augment dels cabals amb aigua de qualitat.