El riu Albaida continua sec en el seu tram final

S’incompleix el cabal ecològic que hauria d’arribar fins a la connexió amb el Xúquer

 L’Albaida porta 10 dies sec en el seu tram final. Malgrat la denúncia efectuada el passat dilluns 5 de juliol, no s’ha restaurat la connexió amb el Xúquer i el llit del riu està completament sec en el seu tram final com es pot comprovar en les fotografies preses el dissabte 10. Aquesta situació es va detectar el dissabte 3 en el que es va poder fotografiar el llit del riu completament sec, sense saber els dies que portava en aquesta situació. El dilluns 5 tornava a circular aigua pel riu, encara que totalment insuficient, ja que no arribava més que un poc avall del pont de Castelló.

Encara que el cabal ecològic en el últim tram és molt reduït, 200 litres per segon, aquest cabal s’està incomplint totalment, ja que el cabal està establert per al riu Albaida, des del riu Barxeta fins el riu Xúquer, o siga en tot aquest tram de 9’5 km i no sols on està el mesurador del cabal al pont del Molí Cremat de Manuel. La finalitat dels cabal ecològics es la de mantindre la vida en el riu i la biodiversitat, pel que han de complir-se en tot el tram per al que estan assignats i no sols en una part.

 

Cal tindre en compte que el riu Albaida és el principal afluent del Xúquer en el seu curs baix i està classificat per la Confederació com un riu permanent i no efímer. Per això Xúquer Viu ha insistit reiteradament en que el fet de que per Manuel passen 0’2 m3/segon (200 litres) no garanteix el compliment del cabal en tot el tram, pel que caldria elevar-lo a 0’5. És incomprensible aquesta situació quan la presa de Bellús es troba amb volum embassat de 17 hm3.

La Directiva europea Marc de l’Aigua diu que en 2027 totes les masses d’aigua han de tindre un bon estat ecològic. En el pròxim Pla Hidrológic que està en exposició pública es contempla no un augment, sinó una reducció del cabal ecològic, deixant-lo en només 0’18 m3/segon (180 litres per segon), amb la que aquestes situacions es continuaran repetint.