La fiscalia d’Alzira arxiva les diligències per possibles vessaments industrials al barranc de Barxeta

Xúquer Viu considera que la presentació de la denúncia va tindre un efecte dissuasori important

Quan es tornen a produir episodis de contaminació Xúquer Viu demanarà la realització d’analítiques i no sols d’inspeccions oculars

A finals del mes de març la Fiscalia d’Alzira va comunicar a Xúquer Viu que havia decidit arxivar les diligències per possibles vessaments industrials incontrolats. L’arxiu es feia “al no haber quedado suficientemente justificada la perpetración del delito contra el Medio Ambiente” en base a dos consideracions: Per una part a l’atestat de 2 desembre de la Patrulla del Seprona d’Alzira segons el qual “realizaron 3 inspecciones oculares del citado Barranco, concluyendo que no apreciaron vertidos incontrolados por parte de industrias cercanas”. Per altra els Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Alzira en un informe del 4 de març conclou que “en los días que se ha tomado muestras no se ha producido ningún vertido incontrolado que dé lugar a una contaminación de aguas”.

Va ser el 30 de setembre quan Xúquer Viu es va dirigir a la Fiscalia de Medi Ambient, que després va derivar a la d’Alzira, demanant que s’investigaren els vessaments de les indústries de pròximes, per una possible contaminació del barranc de Barxeta i posteriorment del riu Xúquer.  

La petició de Xúquer Viu a la Fiscalia es basava, per una part, en les afirmacions del mes d’agost de l’Ajuntament d’Alzira en les que es denunciaven vessaments incontrolats que degradaven el barranc de Barxeta i el riu Verd; i per altra en el recorregut efectuat per membres de l’associació al mes de setembre on es va poder comprovar “in situ” que l’aigua del barranc que es trobava neta en el seu naixement anava contaminant-se aigües avall, arribant a contaminar el riu Xúquer en la seua confluència, com es podia comprovar en el reportatge fotogràfic amb el canvi de coloració de l’aigua.

Als pocs dies de fer-se pública la denúncia, la taca negra que entrava en el Xúquer procedent del barranc de Barxeta i que es mantenia continua en els darrers mesos, va desaparéixer i la contaminació, aparentment, va cessar. Xúquer Viu considera que la denuncia va actuar de manera dissuasòria per als possibles responsables dels vessaments incontrolats.

No obstant en moment posteriors com el 16 de gener o el 27 de febrer, s’ha pogut comprovar que l’entrada d’aigua bruta al Xúquer des del Barxeta es tornava a produir.

Des de Xúquer viu es considera que, encara que la contaminació continua ha deixat de produir-se com a conseqüència de la denúncia, de manera esporàdica, coincidint la majoria de les vegades amb dies festius o caps de setmana, continua apreciant-se la taca negra en la confluència del barranc amb el riu Xúquer.

En eixe sentit, Xúquer Viu, amb col·laboració amb altres organitzacions ambientals continuarà fent un seguiment al barranc i, quan es produïsca un canvi de l’aspecte de les aigües, demanarà al Seprona, agents fluvials i Ajuntament, la realització d’analítiques, ja que les inspeccions oculars no es consideren suficients.

A la foto presa el dissabte 16 de gener en la confluència del barranc de Barxeta amb el riu Xúquer  es pot vore la taca procedent del barranc.