Peticions de Xúquer Viu davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a aquest estiu

Xúquer Viu demana a la Confederació que administre l’aigua de Bellús per tal de mantindre el cabal de l’Albaida durant l’estiu

Demana un bon funcionament dels cabalímetres del SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica)

 Xúquer Viu s’ha dirigit al President de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per assenyalar que en els últims anys hem assistit amb preocupació al fet que durant els mesos d’estiu el riu Albaida ha arribat a assecar-se en la seua totalitat en el seu curs baix a partir de la localitat de Manuel, com va passar al mes de juliol de 2018 i altres anteriors, produint-se, a més, una important mortaldat de peixos. Hem pogut, en eixes ocasions, comprovar l’incompliment dels cabals ecològics en l’aforament de Manuel i la desconnexió del riu Albaida amb el Xúquer.

Per això Xúquer Viu ha sol·licitat a la Confederació que, atés que s’està procedint a desembassar una gran quantitat d’aigua des de Bellús en les últimes setmanes, s’administre aquest desembassament tenint en compte que als mesos d’estiu es necessitarà amollar aigua per a mantindre el cabal ecològic en el seu curs baix, al seu pas per Senyera, Manuel i Castelló, i sobre tot, per mantindre la connexió amb el Xúquer. No s’entendria que després de desembassar abundant aigua durant tota la primavera es deixara assecar el riu en estiu.

En el mateix escrit Xúquer Viu demana el bon funcionament de distints cabalímetres del Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica (SAIH), de consulta pública, que indiquen el cabal del riu al seu pas per distints punts, per poder fer el seguiment de les distintes masses d’aigua. Aquest és el cas de l’aforament del Xúquer a Fortaleny, després de la presa de la sèquia de Cullera, que es troba sense funcionar des del mes de gener, no podent consultar el cabal que circula per aquest punt. Igualment l’aforament de Moixent, del riu Canyoles, es troba sense funcionar des de fa mesos.

També es demana que els cabalímetres d’Antella, Fortaleny i Assut de la Marquesa, que van reincorporar-se a la consulta publica fa algun temps després d’anys d’haver desaparegut, donen les dades més detallades, a l’igual que la resta d’aforaments, amb indicacions en temps real.