Xúquer Viu participa al No a l’abocador de Barxeta!

El passat dissabte Xúquer Viu va participar en la manifestació de Xàtiva contra l’abocador amb capacitat per a 40.000 tones de residus industrials no perillosos promogut per una empresa en la partida del Tossal Negre de Barxeta. Doble jornada per a Xúquer Viu: pel matí celebrant a Albalat els 15 anys de Xúquer Viu i per la vesprada a la manifestació de Xàtiva contra l’abocador.

La marxa, convocada per la plataforma contrària a aquesta instal·lació sota el lema «Pel dret de la nostra terra, pura i neta» ha contat amb el suport de Xúquer Viu que fa algunes setmanes va visitar la zona donant suport a la reivindicació, entre altres motius per les afeccions d’aquest abocador a les masses d’aigua: aqüífers i rius.

La conselleria va admetre a tràmit a l’agost la sol·licitud de permisos presentada per la promotora de l’abocador. Tot i que encara no ha sortit a informació pública, el projecte ja ha recaptat més de 4.500 signatures en contra.