Naix la Coordinadora de grups ecologistes de la Ribera de la que forma part Xúquer Viu