Xúquer Viu remet carta a la Ministra de Medi Ambient Teresa Ribera